Södra Ljussevekaområdet

Mitt i centrala Värnamo, omsluten av den täta tallskogen, hittar du Prostsjön. Trots den centrala placeringen är området rofyllt och harmoniskt. Något som vi vill bevara samtidigt som vi anlägger en trädgårdsstad mellan Prostsjön och Ljusseveka. För givetvis ska området även i framtiden vara en naturlig plats för rekreation och återhämtning.

 

  • Förverkliga idén om en trädgårdsstad mellan Prostsjön och Ljusseveka
  • Bevara det natursköna området och gångstråken