Omsorg

I Värnamo kommun ska vården alltid vara nära och tillgänglig när du behöver den. Det förutsätter en väl fungerande vårdkedja och en trygg sjukvård. I Centerpartiet värnar vi dessutom om valfriheten i omsorgen, och därmed din rätt att själv välja vad som passar dig bäst.

Förslag:

  • Bygga ett trygghetsboende i Sjösala i Bor enligt ”värd”-konceptet (fler tillkommer sedan efter samma koncept)
  • Planera för ett mellanvårdsboende med ett rehabliterings- och träningscenter
  • Utveckla projektet ”Trygg hemgång” som innefattar rehabilitering och omsorg efter vårdinsats