Ohs

Tidigare insatser i Ohs har varit herrgårdsallén, den kommunala badplatsen, en ny parkering och renovering av brukslokalen, upprustningen av vägnätet, bytet av gatuljusen, båthamnen och museets avfuktningsanläggning.

Förslag inför valet 2018:

  1. LIS-område vid Rusken

Status:

  1. LIS-område utpekat i den nu gällande Tematiska översiktsplanen