Nya skolor

All skolverksamhet i Värnamo kommun är för närvarande trångbodd. Något som är symptomatiskt för en växande kommun. För att klara av befolkningsökningen behöver vi därför nya förskolor både centralt och i kransorterna. Grundskolorna är också i stort behov av nya lokaler, både för att kunna expandera men också för att kunna ersätta de lokaler som inte är optimala för verksamheterna idag. Under den kommande mandatperioden kommer vi helt enkelt driva flera, stora satsningar på skolan. Något vi är väl förberedda på ekonomiskt och redan har budgeterat för. Det är så vi säkerställer att alla barn, i hela kommunen, har förutsättningarna för en trygg och god start i livet.

Förslag inför valet 2018:

  1. Ny förskolor i Bredaryd, Rydaholm och Värnamo
  2. Ny grundskola i Värnamo
  3. Renovera och bygga ut Östboskolan, Trälleborgskolan, högstadiet i Forsheda och Finnvedens gymnasium
  4. Behålla landsbygdsskolorna i Bor, Bredaryd, Forsheda, Fryele, Gällaryd, Horda, Hånger, Kärda, Lanna, Rydaholm, Tånnö och Åminne

Status:

  1. Ny förskola i Rydaholm och Mossle Värnamo invigs 2020. Bredaryd är på gång
  2. Ny grundskola är på gång att tas fram
  3. Östboskolan klar! Trälleborgsskolan påbörjad! Renovering av högstadiet i Forsheda och Finnvedens gymnasium planeras
  4. Centerpartiet arbetar för att utveckla landsbygdsskolorna