Medborgarbudget

Medborgarbudget är en modell för att involvera medborgarna i prioriteringar av de gemensamma resurserna. Det gör vi genom att låta medborgarna själva var med och utforma vissa projekt efter deras önskemål och behov. Några exempel på områden där vi använder oss av medborgarbudget är utegym, utemiljöer, skolgårdar, badplatser, båthamnar och parker. Ett exempel på en väl använd medborgarbudget, där medborgarna själva fått styra över projektet, är skolgården och utemiljön vid förskolan i Bor.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fortsatt stöd och arbete med medborgarbudget

Status:

  1. Centerpartiet står fast vid denna ambition