Landsbygden

En fortsatt blomstrande landsbygd kräver att möjligheten till bostad, arbete, företagande, trygghet och en klimatsmart infrastruktur finns. Vi vill förenkla reglerna för företagen på landsbygden, eftersom ett hållbart jordbruk är en garant för en levande landsbygd, ett öppet landskap och ett hållbart samhälle i stort. För att Värnamo kommun ska växa och frodas behöver vi därför en politik som gynnar jobbskapande i växande företag och en miljöpolitik som skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

  • Förenkla reglerna så företagare kan skapa jobb
  • Utveckla IT-infrastrukturen och bredbandsnätet så det går att jobba i hela kommunen
  • Verka för att fler bostäder byggs på landsbygden