Kulturskolan

Kulturskolan i Värnamo är en mycket uppskattad verksamhet med duktiga och engagerade lärare. Idag är det tyvärr kö till verksamheten samtidigt som många barn inte har möjligheten att ta del av den då deras önskemål inte erbjuds på deras hemmaplan. Det vill vi ändra på.

Förslag inför valet 2018:

  1. Bedriva verksamhet i hela kommunen
  2. Integrera delar av verksamheten i fritidsverksamheten på skolorna
  3. Fördjupa samarbetet med föreningslivet,  studieförbunden och Gummifabriken

Status:

  1. Detta pågår och vi har som uttalat mål att alla barn och elever ska nås av Kulturskolans verksamhet
  2. Arbete pågår
  3. Pågår