Kultur

I och med satsningarna på Vandalorum och Gummifabriken har vi etablerat Värnamo på både den nationella och internationella kulturkartan. En annan viktig del i kulturarbetet är det som sker nära dig som medborgare. Några exempel är bokbussen, de mindre biblioteken, den lokala biografen i Bredaryd och stödet till föreningslivet och studieförbunden. Det är så vi säkerställer att hela kommunen kan ta del av professionell kultur.

Förslag inför valet 2018:

  1. Kulturen ska fortsatt arbeta för demokrati, sammanhållning och stärkt identitet
  2. Satsa på offentlig utsmyckning i Horda, Kärda, Lanna och Tånnö
  3. Verka för att såväl regionen som staten stödjer utvecklingen av verksamheterna vid Vandalorum och Gummifabriken
  4. Kulturskolan ska bedriva verksamhet i hela kommunen

Status:

  1. Arbete pågår
  2. Arbete pågår
  3. Pågår
  4. Pågår