Kompetensförsörjning

Ett led i att säkerställa ett blomstrande näringsliv är att företagen och de kommunala verksamheterna har tillgång till och kan rekrytera personal med rätt kompetens. Därför vill vi satsa på yrkesutbildningar och forma skolan så att den möter efterfrågan från arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet spelar också en stor roll. Det vill säga, att du ska ha möjlighet till att fortbilda dig så att du kan utveckla dig eller helt enkelt byta karriär. En satsning som slagit väl ut är Teknikcenter på Campus Värnamo, som redan har blivit en viktig del i arbetet med kompetensförsörjning.

 

  • Yrkesinriktade utbildningar
  • Samverka med arbetsmarknadens olika aktörer för att hjälpa till med matchningen
  • Bättre kunskapsinventering och validering av de som flyttar till kommunen
  • Nyinflyttade ska snabbt komma i arbete