Kollektivtrafik

Med de tre nya elbusslinjerna i staden, med avgångar en gång i halvtimmen, har Värnamo börjat sin resa mot en väl fungerande kollektivtrafik. Vi har dessutom redan täta förbindelser inom GGVV-området i form av tåg och buss samt en utbyggd, anropsstyrd närtrafik på landsbygden.

Förslag inför valet 2018:

  1. Stimulera till ökat nyttjande av kollektivtrafiken i framförallt stadskärnan
  2. Elektrifiera järnvägssträckorna mot Jönköping, Nässjö och Halmstad, så att du kan pendla till jobb och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart sätt
  3. Fler pendlarparkeringar
  4. Skapa ännu bättre möjligheter att ladda elbilar och tanka gas

Status:

  1. Värnamo kommun samarbetar med Jönköpings länstrafik i detta syfte
  2. På gång. Planer håller på att tas fram och byggnation kan starta ca 2024 enligt prognos
  3. Denna fråga arbetas med och behandlas i Plan för trafik
  4. Arbete pågår kontinuerligt