Kollektivtrafik

Med de tre nya elbusslinjerna i staden, med avgångar en gång i halvtimmen, har Värnamo börjat sin resa mot en väl fungerande kollektivtrafik. Vi har dessutom redan täta förbindelser inom GGVV-området i form av tåg och buss samt en utbyggd, anropsstyrd närtrafik på landsbygden.

Förslag:

  • Stimulera till ökat nyttjande av kollektivtrafiken i framförallt stadskärnan
  • Elektrifiera järnvägssträckorna mot Jönköping, Nässjö och Halmstad, så att du kan pendla till jobb och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart sätt
  • Fler pendlarparkeringar
  • Skapa ännu bättre möjligheter att ladda elbilar och tanka gas