Grön tillväxt

Världen och Värnamo kommun behöver grön tillväxt. Det är därför självklart att vi ska fortsätta gynna gröna och smarta tekniklösningar. Värnamo kommun är redan en förebild i och med att hela stadstrafiken består av laddhybrider och att vi har ett av de bästa och mest effektiva reningsverken i Sverige. I kampen för ett bättre klimat går det dock alltid att bli bättre.

Förslag inför valet 2018:

  1. Etablera fler anläggningar för förnybar energi (solceller, vindkraftverk, närvärmeverk med mera)
  2. Bygga fler laddstolpar för elbilar
  3. Stödja regionen i omställningen till biogasdriven kollektivtrafik
  4. Fortsatt använda mark- och vattentillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt
  5. Fortsätta arbetet för en giftfri vardag med rent vatten

Status:

  1. Pågår där kommunen och Värnamo Energi har olika uppdrag.
  2. Värnamo Energi har utvecklat en plan för detta
  3. Klart!
  4. Ingår i Plan för vattenmiljö
  5. Pågår!