Grön tillväxt

Världen och Värnamo kommun behöver grön tillväxt. Det är därför självklart att vi ska fortsätta gynna gröna och smarta tekniklösningar. Värnamo kommun är redan en förebild i och med att hela stadstrafiken består av laddhybrider och att vi har ett av de bästa och mest effektiva reningsverken i Sverige. I kampen för ett bättre klimat går det dock alltid att bli bättre.

Förslag:

  • Etablera fler anläggningar för förnybar energi (solceller, vindkraftverk, närvärmeverk med mera)
  • Bygga fler laddstolpar för elbilar
  • Stödja regionen i omställningen till biogasdriven kollektivtrafik
  • Fortsatt använda mark- och vattentillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Fortsätta arbetet för en giftfri vardag med rent vatten