Gällaryd

Gällaryd är en av de orterna som har medverkat i en landsbygdsdialog. Det resulterande, bland annat, i en ombyggd lekplats, en toalett vid Klockaredammen, en sarg till isbanan och installerad bergvärme i skolan.

Förslag inför valet 2018:

  1. Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  2. LIS-område vid Lången
  3. Färdigställa gång- och cykelvägen förbi kyrkan till Kolvarpsvägen
  4. Skapa bättre förutsättningar för inflyttning till Gällaryd

Status:

  1. Klart!
  2. Klart!
  3. Pågår!
  4. Pågår!