Gällaryd

Gällaryd är en av de orterna som har medverkat i en landsbygdsdialog. Det resulterande, bland annat, i en ombyggd lekplats, en toalett vid Klockaredammen, en sarg till isbanan och installerad bergvärme i skolan.

Förslag:

  • Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  • LIS-område vid Lången
  • Färdigställa gång- och cykelvägen förbi kyrkan till Kolvarpsvägen
  • Skapa bättre förutsättningar för inflyttning till Gällaryd