Förskolan

I Värnamo ska alla barn få en bra start i livet, något som kräver en väl fungerande barnomsorg. I en växande kommun som Värnamo är storlek på barngrupperna en ständig fråga, och det är därför det är så viktigt att säkerställa att vi har rätt anpassade barngrupper. Parallellt med det vill vi avsätta resurser för att stärka pedagogernas roll i skolan och på så sätt låta dem fokusera på barnen och lärandet.

Förslag inför valet 2018:

 1. Rätt anpassade barngrupper
 2. Förskolelärare ska kunna fokusera på kärnverksamheten
 3. Stärka det pedagogiska ledarskapet.
 4. Arbeta med medveten pedagogik
 5. Bedriva lärande genom lek
 6. Ny förskola i Bredaryd, Rydaholm och Värnamo

Status:

 1. Stadsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har gjort att vi lyckats mycket bra med detta
 2. Klart!
 3. Rektorer i förskolan har fått bättre förutsättningar för att ta det pedagogiska ledarskapet
 4. Klart!
 5. I förskolan är det fokus på både undervisning och utbildning enligt läroplan
 6. Ny förskola i Rydaholm och Värnamo invigs under 2020. Planering av ny förskola i Bredaryd är klar.