Folkhälsa

När det kommer till folkhälsa samarbetar regionen och kommunen i flera frågor. Ett lokalt intiativ som visat mycket goda resultat är fysisk aktivitet på recept, något som Värnamo hälsocenter erbjuder. Därför vill vi gärna sprida idén till fler kommuner. Ett annat lokalt intiativ är kultur på recept, som också det har visat på goda resultat för personer med psykisk ohälsa.

Förslag:

  • Utveckla det förebyggande arbetet ytterligare med hjälp av en ännu starkare samverkan mellan olika aktörer
  • Ge idrotten och kulturen ett särskilt uppdrag att arbeta med folkhälsa
  • Fortsatt stöd till livstilsprojektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)