Folkhälsa

I frågor om folkhälsa samarbetar regionen och kommunen. Ett lokalt intiativ som visat mycket goda resultat är fysisk aktivitet på recept, något som Värnamo hälsocenter erbjuder. Därför vill vi gärna sprida idén till fler kommuner. Ett annat lokalt intiativ är kultur på recept, som också det har visat på goda resultat för personer med psykisk ohälsa.

Förslag inför valet 2018:

  1. Utveckla det förebyggande arbetet ytterligare med hjälp av en ännu starkare samverkan mellan olika aktörer
  2. Ge idrotten och kulturen ett särskilt uppdrag att arbeta med folkhälsa
  3. Fortsatt stöd till livstilsprojektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Status:

  1. Pågår
  2. Ett villkor för att få sponsringsavtal med Värnamo kommun är att föreningen arbetar med folkhälsa.
  3. Pågår