Finnvedsbostäder

Det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder ligger i framkant när det gäller såväl smarta huskonstruktioner som energieffektivitet och har i uppdrag att producera bostäder i hela kommunen. För att bolaget ska göra ännu mer för den gröna omställningen vill vi även att de ska börja bygga mer i trä – ett material som är hållbart på lång sikt.

Förslag:

  • Utveckla och börja bygga enligt en trähusstrategi
  • Nyproducerade bostäder i Bredaryd, Bor, Forsheda, Rydaholm och Värnamo