Enskilda vägar

Egentligen är det ganska enkelt: Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen. En av förutsättningarna för att du ska kunna göra just det är att det finns ett fungerande och väl underhållet vägnät även på landsbygden.

Förslag inför valet 2018:

  1. Bibehålla bidragen till enskilda vägar
  2. Verka för att bibehålla det statliga ansvaret för enskilda vägar

Status:

  1. Klart!
  2. Klart!