Ekonomi

En stark kommunal ekonomi med hög skattekraft är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta utveckla den kommunala servicen. Under åren vi har suttit vid makten (sedan sjuttiotalet) har vi skapat en stark ekonomisk plattform med hållbarhet och långsiktighet i fokus. Det har resulterat i en av de allra starkaste ekonomierna i länet, som i sin tur har möjliggjort satsningar som reningsverket Pålslund, Lindgårdens äldreboende i Rydaholm, den nya förskolan på Klöverängen och Gummifabriken.