Bredaryd

Längst västerut i vår kommun, med drygt ettusenfemhundra invånare, ligger Bredaryd. Här hittar du badplaster vid Annebergssjön och Eskiltorpssjön, flera promenadstråk, Havssjön, elljusspår, ett rikt näringsliv när det gäller såväl industrin som de gröna näringarna och tre aktiva bygdegårdsföreningar. En bra plats att bo på, helt enkelt. Men bra kan alltid bli bättre!

Förslag inför valet 2018:

 1. Förbättra parkeringen vid Annebergsbadet
 2. Bygga en gång- och cykelväg utmed Heligsjövägen
 3. Nyproducerade bostäder
 4. Bibehålla och om möjligt utöka servicen och lunchserveringen på Torpagården
 5. Förse gå- och cykelvägen till Havrida med belysning
 6. Behåll den befintliga skolan

Status:

 1. Pågår
 2. Klart!
 3. Under byggnation
 4. Pågår
 5. Trafikverkets fråga och kommunen arbetar med påverkan
 6. Klart!