Bredaryd

Längst västerut i vår kommun, med drygt ettusenfemhundra invånare, ligger Bredaryd. Här hittar du badplaster vid Annebergssjön och Eskiltorpssjön, flera promenadstråk, Havssjön, elljusspår, ett rikt näringsliv när det gäller såväl industrin som de gröna näringarna och tre aktiva bygdegårdsföreningar. En bra plats att bo på, helt enkelt. Men bra kan alltid bli bättre!

Förslag:

  • Förbättra parkeringen vid Annebergsbadet
  • Bygga en gång- och cykelväg utmed Heligsjövägen
  • Nyproducerade bostäder
  • Bibehålla och om möjligt utöka servicen och lunchserveringen på Torpagården
  • Förse gå- och cykelvägen till Havrida med belysning
  • Påverka Trafikverket så att det blir en bättre trafiklösning i rondellen vid Östra vägen och Lundavägen
  • Behåll den befintliga landsbygdsskolan