Bostäder

I en växande kommun som Värnamo är det viktigt att det hela tiden produceras nya bostäder efter en välplanerad stadsvision. Det är dessutom viktigt att det tillkommer nya bostäder i hela kommunen (och inte bara i centrum). För att klara av befolkningsökningen vill vi se tillskott av bostäder i både privat och kommunal regi.

Förslag:

  • Förtäta centrum istället för att använda jordbruksmark
  • Fortsätta utveckla stadsvisionen
  • Etablera en översiktsplan som möjliggör klokt utnyttjande av vatten och natur
  • Nyproducerade bostäder i Bredaryd, Bor, Forsheda, Rydaholm och Värnamo