Bostäder

I en växande kommun som Värnamo är det viktigt att det hela tiden produceras nya bostäder efter en välplanerad stadsvision. Det är dessutom viktigt att det tillkommer nya bostäder i hela kommunen (och inte bara i centrum). För att klara av befolkningsökningen vill vi se tillskott av bostäder i både privat och kommunal regi.

Förslag inför valet 2018:

  1. Förtäta centrum istället för att använda jordbruksmark
  2. Fortsätta utveckla stadsvisionen
  3. Etablera en översiktsplan som möjliggör klokt utnyttjande av vatten och natur
  4. Nyproducerade bostäder i Bredaryd, Bor, Forsheda, Rydaholm och Värnamo

Status:

  1. Centerpartiet står fast vid denna ambition
  2. Pågår
  3. Pågår
  4. Nya bostäder har byggts, renoverats och planeras i alla orterna