Attraktivitet

Det ska vara attraktivt att både leva och jobba i Värnamo kommun. Själva fundamentet till det är ett bra utbud på arbetsmarknaden, tillgång till en meningsfull fritid och natur, ett rikt kulturutbud och en utmärkt kommunal service i form av vård skola och omsorg som arbetar nära dig. Attraktiviteten är därför något som genomsyrar alla våra förslag.

Status:

  1. Centerpartiet har drivit fram ett antal attraktiva bostadsförsörjningsområden.
  2. Gummifabriken med alla dess aktiviteter – en kreativ mötesplats för alla!
  3. Landsbygdsdialogerna bidrar
  4. Naturkartan.se
  5. Aktivt arbete med att stödja föreningslivet