Åbroparken

Mitt i centrala Värnamo ligger Åbroparken – ett grönområde som idag huserar såväl konstutställningar som skejttävlingar och träningspass. Parken är dock fortfarande något av en oslipad diamant, särskilt med tanke på den vackra utsikten över Lagan. Det vill vi ta till vara på.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fortsätta utveckla Åbroparken, till exempel med ett sommarcafé i anslutning till skejtparken
  2. Bygg en lekplats i anslutning till skejtparken
  3. Ny offentlig toalett

Status:

  1. Arbete pågår
  2. Centrumutvecklingsplan arbetas med och detta finns med i tankarna
  3. Kommer sannolikt att utebli