juni 1, 2022

Integration handlar om språket

Maria Johansson och Malin Ekman har mycket gemensamt, förutom att de båda är centerpartister så brinner de också för integration och inkludering.

– Att inkluderas och känna tillhörighet är viktigt, och det handlar mycket om språket. Kan du inte svenska hamnar du utanför även om du har ett jobb, säger Maria Johansson (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun.

Idag är SFI (svenska för invandrare) det enda som står till buds för nyanlända som vill lära sig svenska i Värnamo kommun.

SFI ger en mycket bra grund i det svenska språket men behöver utvecklas så att fler som går ut därifrån är redo på riktigt för arbete eller till fortsatt utbildning eller Yrkesvux. Idag är det inte alltid så, menar Maria Johansson. Malin Ekman håller med. Det har visat sig att den svenska man lärt inom SFI inte alltid räcker till. Det skulle pratas mer svenska även i korridorerna på Vux. Att träna på det nya språket är helt nödvändigt.

– Det skulle finnas fler sociala mötesplatser, liknande den öppna förskolan, där nyanlända träffar svenskar på ett naturligt sätt. Familjecentralerna kunde utvecklas mer på det området.

Nätverk och jobbmöjligheter

Malin Ekman är biträdande rektor på gymnasiet i Gnosjö och i sin yrkesroll ser hon vikten av att kunna validera nyanländas kunskap. Det skulle behöva bli mycket enklare.
Näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle är väldigt viktiga för den som är ny i Sverige, menar hon. Där finns nätverk, kontakter och jobbmöjligheter.

– Det är inte tillräckligt att bara gå SFI för att lära sig svenska bra, utan det är på jobbet eller i föreningslivet som språket utvecklas efter att man har fått grunderna. Inkludering och integration handlar mycket om språket, men då är det viktigt att det talas svenska på arbetsplatsen, vilket jag tycker arbetsgivaren ska uppmuntra. Vi behöver också kunna stödja näringslivet när de vill utbilda sina anställda i svenska språket.

Positiva resultat

För att säkerställa att språkkompetensen hos medarbetarna i Värnamo kommun har sedan något år tillbaka ”Yrkessvenska” funnits som utbildning under arbetstid. Här har man på kort tid sett positiva resultat, främst för organisationen men också positiva sidoeffekter för den enskilde medarbetaren med stärkt självkänsla som följd.

– Jag tror vi kan bli bättre på mer riktad språkundervisning för nyanlända, säger Maria Johansson. Det handlar också om att förstå kulturskillnader, även för oss infödda kommuninvånare. Att inte stänga dörren, utan sätta sig in i hur det är i andra länder, då är det lättare att förstå andra människor och deras svårigheter.

Centerpartiet vill stärka civilsamhällets roll för integrationen och bland annat utreda hur statens stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt och inte bara handla om kortsiktiga projekt.