april 22, 2022

In memorian Thomas Johansson, Hånger, Värnamo

En kär vän och erkänt duktig politiker har gått ur tiden. Thomas Johansson gick med i Hånger Centerungdom, CUF redan som 13 åring och har sedan dess varit centerrörelsen trogen.

Han blev snart ordförande för Hånger CUF och fortsatte sedan som ledamot och ordförande i Östbo CUF-krets. Thomas flyttade på 80-talet till Ryssby i Ljungby kommun, men var kvar i kretsen några år. På nittiotalet återvände han till Hånger och blev då ledamot, sedan sekreterare i Hånger Centeravdelning och därefter ordförande i den sammanslagna avdelningen för Hånger och Dannäs.

Från mitten av nittiotalet har han haft många olika uppdrag i kretsen, såsom ordförande, sekreterare, kassör, revisor, valberedning, strategi- och nomineringsgrupper.

Under de senaste fyra valen har han lett Alliansen förhandlingsgrupp i Värnamo. Thomas var där en strategisk och helhetstänkande förhandlare med kommunens bästa i fokus. I distriktet har han varit ledamot i valberedningar och nomineringsgrupper och de senaste åren som revisor. Vid stämman 2020 tilldelades han partiets guldnål.

I Värnamo kommun har Thomas med många olika förtroendeuppdrag såsom ersättare i socialnämnden, ledamot i fullmäktige i åtta år, ledamot i kommunstyren under fyra år och ersättare i Värnamo energis styrelse under åtta år. Thomas var en betydelsefull person för politiken i Värnamo och särskilt för sin hembygd i Hånger. Han var strategen och analytikern bakom Centerpartiets starka väljarstöd lokalt och hade förmågan att bygga allianser med andra partier för att skapa ett stabilt och ansvarsfullt styre i Värnamo kommun. Det sista Thomas var med om var att fira hundraårsjubileum med Hånger Centeravdelning och slutföra nomineringsarbetet i kommun och region inför valet i år.

Centerrörelsen i kommunen och länet sörjer Thomas tragiska bortgång och vill rikta våra varmaste kondoleanser till hans familj, arbetskamrater och nära vänner. Du var den sanna, lugna och empatiska folkrörelsemänniskan som alltid fanns där hos oss och hos andra.

Centerrörelsen i Värnamo kommun