april 7, 2022

Fler ser värdet av en stabil svensk matproduktion

För Göran Pettersson i Drömminge utanför Värnamo är det ”bondevardag” och snart vårbruk. Djuren ska ha foder och vallen ska förberedas, trots krig i Europa.
– Krisen har gjort att vi äntligen börjat prata om primärproduktionen och vilken stor betydelse den har för Sverige, säger Göran, som driver mjölkproduktion tillsammans med sin bror Lars Pettersson.

–  Inställningen till lantbruket har ändå verkligen förändrats till det bättre, säger Göran. Idag är det inte bara frågor som djurskydd och biologisk mångfald utan även värdet av en svensk matproduktion som speglas i debatten.

I början av 90-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av våra livsmedel, men idag ligger självförsörjningsgraden på bara 50 procent, jämfört med Danmarks 130 och Finlands 80 procent. Frågan väcktes redan när Ryssland invaderade Krim 2013-2014. Då infördes handelsstopp mot Ryssland, men bara när det gällde lantbruksprodukter, så det drabbade inte allmänheten på samma sätt. Nu är det annorlunda. Det är brist på spannmål i hela världen och vi har aldrig haft så låga spannmålslager som nu.

Putins invasion i Ukraina har skapat oro och instabilitet i hela världen, inte minst i Sverige. Hur skulle vi klara oss om kriget kom? Kan vi försvara oss, och inte minst, har vi mat så det räcker? Efter att Sveriges beredskapslager avvecklades när vi gick med i EU, så är livsmedelsbutikernas matvaror i princip den enda föda som finns om vi blir isolerade.

Konsekvenserna av ökande kostnader för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror är allvarliga. Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter.

– Allting handlar egentligen om energikrisen, på grund av den ryska gasen. Den påverkar elpriset och även produktionen av konstgödsel. Tillsammans med bristen på spannmål så skapas en djup kris för lantbruket, säger Göran Petterson, som oroar sig för hösten, då kontrakt på djurfoder ska tecknas och gödsel och plast ska köpas in.

På Centerpartiets initiativ avsattes en miljard extra till svenska bönder i budgeten tidigare i vår. Förslaget fick stöd i riksdagen och ytterligare krisstöd på totalt 2,1 miljarder till lantbruket är föreslaget. Nyligen presenterades ett nytt akut stödpaket till Sveriges lantbruk. Paketet innehåller totalt 3,2 miljarder kronor i skattesänkningar och stödinsatser, varav 2,1 miljarder är nya satsningar. Hur stor skillnad gör de här stöden för svenska lantbrukare?

– Det finns ingen ”quick- fix”, men stödpaketen sätter fokus på den kris vi befinner oss i, säger Göran Pettersson. Det allra viktigaste, och det som gör skillnad, är att allmänheten stöttar livsmedelsproduktionen genom att köpa svensk mat.i Drömminge har idag 400 djur, varav 180 mjölkkor. Man producerar cirka 2000 ton mjölk om året och 70 ton nötkött. Bröderna Pettersson tog över gården i 20 årsåldern och efter drygt 30 år som mjölkproducenter har de sett både upp- och nedgångar i branschen.

Bröderna Lars och Göran Pettersson, Drömminge.