mars 6, 2022

Årsstämma 2022 ”Livsmedelsfrågan blir viktig i valet”

Anders Karlsson och Beata Allen, kommunalråd i Nässjö respektive Aneby inspirerade medlemmarna på årsstämman för Centerpartiet i Värnamo kommun.
– Det blir en annorlunda valrörelse med säkerhetsfrågorna högt upp på agendan, sa Anders Karlsson, som tillsammans med Beata är två av toppkandidaterna på riksdagslistan för Centerpartiet I Jönköpings län.

Vid Centerpartiets årsmöte på Gummifabriken i Värnamo omvaldes ordförande Göran Johansson enhälligt av medlemmarna. Flera av styrelsemedlemmarna fick nytt förtroende, men två nya förmågor röstades in av stämman, Stina Gof och Emma Söderhjelm.

Inbjudna till årsmötet var Ander Karlsson och Beata Allen, två riksdagskandidater som i sina tal inspirerade åhörarna.
Beata Allen berättade om sin uppväxt på Råslätt som väckte hennes engagemang för utsatta grupper och diskriminering.

Mikael Karlsson och Raymond Pettersson berättade om Värnamocenterns nya valplattform.

Valledare Hans-Göran Johansson berättade om planer inför valrörelsen.

Valet i september kommer att handla mycket om värderingar, och det gäller mer än någonsin att vi står starka i mitten, sa Beata Allen.

Lantbrukaren Anders Karlsson från Nässjö delade med sig av sin kunskap om de gröna näringarna. Många andra partier har fått upp ögonen för landsbygdsfrågor och vikten av att kunna producera svensk mat, men Centerpartiet har det äkta engagemanget menade Anders Karlsson.

– Livsmedelsfrågan är extremt viktig och inte minst i den tid vi befinner oss i nu med krav på en hög självförsörjningsgrad.