december 9, 2021

För en del handlar julen mer om slag än klappar

En lugn jul står överst på många kvinnor och barns önskelista. Juletider är tider då våldet i hemmen ökar. För en del handlar julen mer om slag och skrik än om klappar och mys.

Trycket på tjej- och kvinnojourerna är alltid högt, men ökar under julhelgerna.

Vi i Centerpartiet vill fortsätta arbetet för att skydda kvinnor som drabbas av mäns våld. En stabil och förutsägbar finansiering är viktigt för våra Kvinnojourer. I Värnamo kommun anslås årligen 10 kr/kommuninvånare till Kvinnojouren.

Centerpartiet vill:

  • Skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende
  • Satsa mer på tjej- och kvinnojourer
  • Förbättra vittnesskyddet så att fler vågar anmäla
  • Öka kunskapen hos t ex vårdpersonal, kring våld i nära relationer
  • Inför elektronisk fotboja vid kontaktförbud, och att det ska vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation
  • Införa obligatorisk medling när det handlar om hantering av barn för att sätta stopp för fortsatt förtryck och kontroll.

Är du utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld? Eller är du vän eller anhörig till någon som drabbas?

Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Där svarar man dygnet ring och samtalet syns inte på  telefonräkningen.

 

Mikael Karlsson (C) kommunstyrelseordförande i Värnamo kommun
Göran ”Wille” Johansson (C) ledamot Medborgarnämnden
Maria Johansson (C) ordf Barn- och utbildningsnämnden