februari 27, 2021

Årsmöteshandling – Valberedningens förslag 2021

(Numreringen följer utskickad föredragningslista) 2. Mötesfunktionärer: Ordförande: Eva Eriksson Vice ordförande: Mikael Karlsson Sekreterare tillika pressreferent: Theresa Eriksson Justeringspersoner 2 […]

(Numreringen följer utskickad föredragningslista)

2. Mötesfunktionärer:

Ordförande: Eva Eriksson

Vice ordförande: Mikael Karlsson

Sekreterare tillika pressreferent: Theresa Eriksson

Justeringspersoner 2 st.

 

12: Valberedningen föreslår oförändrat, dvs att reseersättning betalas enligt gängse regler, i övrigt inget arvode.

13. Förslaget från valberedningen är oförändrat antal ledamöter i styrelsen: 9 styck inklusive ordförande + representant från CUF.

14. Ordförande: Göran Johansson 1 år

15. Ledamöter:

Theresa Eriksson omval 2 år

Mikael Karlsson omval 2 år

Thomas Johansson omval 2 år

Maria Fransson omval 2 år

 

Kvarstår:

Johan Hilding 1 år

Stefan Widerberg 1 år

Stefan Bjällsjö 1 år9

Bengt Einarsson 1 år

CUF:s representant utses av CUF

Adjungerade:  Kassör (Laila Sedin), KSO H-G Johansson, Gruppledare kf (Maria Johansson) samt representant regionen (Raymond Pettersson)

16. Ombud till distriktsstämma (genomförs digitalt via Zoom den 27 mars kl 13-16.

Hans-Göran Johansson, Maria Johansson, Inger Axelsson, Haris Sibonjic, Stefan Widerberg, Theresa Eriksson Thomas Johansson, Mikael Karlsson, Gabrielle Davidsson, Göran Johansson, Eva Eriksson, Johan Hilding, Laila Sedin, Bengt Einarsson, Maria Fransson, Leif Nygren, Razvan Nitchitelea , Katarina Landin

17. Ombud till partistämman och en ersättare: Hans-Göran Johansson ers. Maria Johansson

18. Revisorer: Åke Carlsson och Bengt Hallgard

Ersättare: Hildegard Ek och Ann-Christin Källberg

19. Val av nomineringskommitté: Utsedda av kretsstyrelsen: Thomas Johansson, Leif Nygren och Malin Eriksson. Eventuell utökning överlämnas till kretsstyrelsen.

 

Valberedningen har bestått av Maria Johansson, Thomas Carlzon, Annelie Hermansson och Eva Eriksson sammankallande. Möten har hållits med telefon och mail.