februari 18, 2021

Årsmöteshandling – Verksamhetsberättelse för Centerkretsen Värnamo 2020

Verksamhetsberättelse 2020   Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Värnamo kommun avger följande verksamhetsberättelse för det gångna året.   Styrelsen har bestått […]

Verksamhetsberättelse 2020

 

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Värnamo kommun avger följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

 

Styrelsen har bestått av följande personer.                        Val 2020

Göran Johansson                 Ordförande                              1 år

Mikael Karlsson                   Vice ordförande                       1 år kvarstår av 2

Theresa Eriksson                 Sekreterare                              1 år kvarstår av 2

Tomas Johansson                Ledamot                                   1 år kvarstår av 2

Johan Hilding                       Ledamot                                    2 år

Stefan Widerberg                 Ledamot                                   2 år

Stefan Bjällsjö                      Ledamot                                    2 år

Rania Khalil                          Ledamot                                    2 år

Bengt Einarsson                   Ledamot                                   2 år

Maria Fransson                     Ledamot                                  Fyllnadsval GWJ 1år

Elsa Nicholausson                Cuf rep

————————————————————————————————————

Hans Göran Johansson        Adj KSO

Laila Sedin                              Adj kassör

Maria Johansson                   Adj gruppledare

Raymond Petersson              Adj

—————————————————————————————————————————————-

Styrelsens verksamhet har precis som så mycket annat tagit sig nya vägar och mötts av nya utmaningar under 2020. Pågående pandemi har bromsat in de flesta fysiska möten vi önskat ha tillsammans med våra medlemmar, som tex dialogmöten mm.

Kommunikationen med medlemmarna har varit främst via inlägg på Facebook sidan men också i form av en rundringning till alla där vi förutom ”kollat läget” också har haft möjlighet att uppdatera bland annat e-postadresser och mobilnummer. Till jul gavs en fyrsidig inlaga i Finnveden.Nu ut, med aktuell information till alla hushåll i kommunen.

Vi har genomfört 12 st styrelsemöten varav 3 st har varit digitala.  Vi har i övrigt använt tiden till att förbereda oss inför stundande val 2022. Vi började tidigt 2020 med att skapa 6 st olika grupper med olika politiska ansvarsområden. Dessa grupper har letts av olika styrelsemedlemmar som i sin tur fått bygga sina grupper med medlemmar ur Centerpartiet Värnamokretsen. Dessa grupper har flitigt mötts, i början av pandemin fysiskt och senare digitalt. Samtliga grupper har alla inom sitt politiska ansvarsområde skapat en grund för vår politik på det lokala planet inför valet 2022. Under våren 2021 kommer vi att granska detta innehåll tillsammans med er medlemmar.

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar samt ledamöter i styrelser och nämnder för ett väl genomfört arbete 2020.

 

Värnamo 2021 02 10

 

 

 

Göran Wille Johansson          Mikael Karlsson                    Theresa Eriksson

Tomas Johansson                   Johan Hilding                       Stefan Widerberg

Stefan Bjällsjö                          Rania Khalil                          Bengt Einarsson

Maria Fransson                       Elsa Nicholausson                Laila Sedin

Hans Göran Johansson         Maria Johansson                  Raymond Petersson