februari 18, 2021

Vad tycker Centerpartiet om – Ny Viadukt i Värnamo?

Viadukten har funnits och fungerat som en utvecklingskraft när Värnamo vuxit under 85 år. Hur skall Värnamo växa de närmaste […]

Viadukten har funnits och fungerat som en utvecklingskraft när Värnamo vuxit under 85 år. Hur skall Värnamo växa de närmaste 50 åren? Vilken trafiklösning, eller barriärlösning skall då bidra till stadens utveckling? Det är en fråga som Centerpartiet genom aktivt politiskt arbete deltar aktivt i.

För närvarande pågår en dialog med Trafikverket om att minska spårområdet på nuvarande rangerbangård till ca halva ytan, Detta möjliggör en byggnation och förändrade infrastrukturdragningar mellan nuvarande Bangårdsgatan och järnvägsstationen samt mellan Viadukten och Norra undergången.

Samtidigt undersöker man förutsättningarna om det är möjligt att  få en planskild korsning vid Västermogatan – Mosslegatan och järnvägen. En bättre koppling mellan Järnvägsstationen och busshållplatserna – Sjukhuset och den södra infarten till Värnamo.

Om dessa båda stora infrastrukturförändringarna kan ske, medges stora expansionsmöjligheter närmare Centrum i Värnamo. Då kanske det blir en gång- och cykelbro som förbinder Centrum med Götavägen och Sveavägen.

Dessa planer skall presenteras av samhällsförvaltningen i november månad 2021, efter samråd med Trafikverk, Näringslivet, Värnamo City med flera som är intresserade av detta viktiga samhällsutvecklingsprojekt.

Det är mycket viktigt att göra ordentliga utredningar eftersom investeringen kommer att ha en stor påverkan på hela Värnamo de kommande 75 – 100 åren.