februari 10, 2021

Centerpartiets kommundagar – Ledarskap för en ljusare framtid

Referat av kommundagarna 5-6 februari 2021 Kommundagarna var helt digitala. Cirka 800 personer från hela landet deltog. Tal från scen, […]

Referat av kommundagarna 5-6 februari 2021

Kommundagarna var helt digitala. Cirka 800 personer från hela landet deltog.

Tal från scen, seminarier, mingelrum, fest och studiosamtal, fotovägg, utställare fanns representerade på eventet.

 

Jag deltog i bl.a ett seminarium om små skolor. Skolverkets GD Peter Fredriksson. Han menade att skolor under 500 elever har svårt att leva upp till de krav som idag ställs på en skola och det var första gången han var med vid ett seminarium små skolor diskuterades. En fjärdedel av alla landets skolor har färre än 100 elever och hälften har färre än 200. Det andra handlade om det civila försvaret ur kommunalt perspektiv, där Daniel Bäckström medverkade. Han menade att beredskapen har monterats ner, men att pandemin stärkt den lokala krisberedskapen. Det handlar om att skydda samhället på sikt mot allt från virus, vinterstormar och väpnade konflikter.

 

Höjdpunkten på fredagen var nog samtalet med professor Gunnar Wetterberg som gjorde en historiskt exposé om det lokala självstyret som har sina rötter i 1400-talets sockenstämmor som är unikt för länder som Sverige/Finland och Schweiz. Wetterberg menade att de lokala politikerna också måste ta ansvar och ställas till svars för beslut.

Idag ifrågasätts det lokala självstyret och många förslag väcks om att förstatliga t ex sjukvården och skolan. Anders W Jonsson menade att det är bättre att ”med kirurgisk precision” istället förändra, t ex ge möjlighet för kommunerna att anställa läkare i äldreomsorgen.

 

Lördagens program leddes av Mattias Timander, Kiruna och Warda Fathi, Malmö på ett mycket proffsigt sätt. Högsta SVT-kvalitet tycker jag.

 

Annie Lööfs tal fokuserade på den nyligen släppta klimatrapporten, som fokuserar på hur Sverige kan nå minusutsläpp av koldioxid. Det handlar om hur koldioxidlagring kan ske i Sverige, hur överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige kan förbättras, hur sol och vindenergi kan driva anläggningar som producerar vätgas, för att på så sätt kunna lagra flödande energi.

Talet kritiserade också regeringen hur man hanterat coronapandemin. Annie fick ett bra betyg för sitt tal i DN. Se https://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-numera-tar-annie-loof-knappt-b-ordet-i-sin-mun/

 

Martin Ådahl utsågs av årets Centerstudenter till årets Centerparlamentariker, för sitt arbete med att lotsa igenom förändringarna i LAS. På ett pragmatiskt sätt har nu arbetsmarknadens parter gått med på en förändrad arbetsrätt. Nu kommer det förhoppningsvis att bli enklare för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och för anställda att kunna få kontinuerlig kompetensutveckling för att klara en omställning. Intervju av Martin kan man lyssna till på Podden Ex Ante.

 

Programgrupper inför nästa stämma

En stark grön ekonomi med fler företag – Rickard Nordin

Rickard kritiserar regeringens inställning till småföretag när det gäller utbetalningar av coronastöd. Han uppmanar oss att jobba vidare med avbyråkratisering, t ex Rättviksmodellen där bara företag som blir inspekterade behöver betala avgift, att tillåta uteserveringar även på vintern. Bra om dessa lättnader även blir kvar efter pandemin.

 

En starkare liberal demokrati – Linda Modig

Många interna och externa referenser är med i arbetet. Vår syn på den liberala demokratin i Sverige och även hur vi ser detta ur ett internationellt perspektiv. Värderingsfrågor som krockar t.ex. religionsfrihet och de mänskliga rättigheterna. Hur stärker vi demokratin i grundlagen och garanterat oberoende medier. Ex. inställningen till PRIDE-flaggor, biblioteksplaner med bara svensk litteratur är några aktuella exempel.  Linda påminde också om att det idag är samernas nationaldag. Viktigt att våga säga emot och stå upp för minoriteters rättigheter t ex inställningen till muslimer. Det är så lätt att ”bli lite tillbakalutad” i denna debatt.

 

Ett trygg och likvärdig vård i hela landet – Christer Jonsson

Här handlar det om både äldreomsorg och sjukvård. Hur klarar vi den framtida personalförsörjningen och finansieringen. Pandemin har synliggjort de problem vi har i bl.a. äldreomsorgen. Programmet handlar om att se det långa perspektivet. Relationen mellan kommuner, regioner och stat. Ingen av referenserna förespråkar ett förstatligande av sjukvården. Digitaliseringen är en annan utmaning som vi inte har klarat av. Ett nytt digitalt samhällskontrakt, där du själv bestämmer med vem du vill dela dina data med. Ett annat fokus är att hitta en ny modell när det gäller att hitta insatserna för att arbeta förebyggande. Sverige har bra kvalitet i sjukvården och vi ligger bra till i utvecklingsarbetet. Vi har dock problem med tillgänglighet. Hur jobbar vi med prioriteringar. Politiskt är detta utmanande. Många resonerar så att ”jag betalar skatt och då ska mitt behov mötas” Fast läkarkontakt och att kunna förse hela landet med läkare och hur hanterar vi de viktiga frågorna om psykisk ohälsa.

 

 

 

Panelsamtal med Maud, Fredrik och Annie

Under temat ledarskap i kris medverkade Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson besökte morgonstudion. Maud som ordförande i Visita är mycket oroad för besöksnäringen. Mycket av stöden är anpassade för industriföretagen. Det finns företag som ansökte i juni men som fortfarande inte fått sina utbetalningar.

Den globala finanskrisen hade Fredrik sin utgångspunkt i. Sverige lyckades behålla sin låga statsskuld på ca 40% eftersom man inte pumpade in skattepengar utan krav.

Reinfeldt gav en hoppfull bild av möjligheten att kunna möta populismen och polarisering och beskrev den ”auktoritära högern” som ett hot mot demokratin. Han nämnde t ex Hans Roslings arbete som hoppingivande. Vetenskapen ger aldrig några absoluta sanningar, utan ger nyanser och olika perspektiv.  Maud menade att ledarskapet måste luta sig mot vetenskap och visa att man har kontroll över vad man gör. Många ledare idag är rädda för kvinnor med makt och att minoritetsgruppers rättigheter ifrågasätts. Hon menar också att det behövs någon form av återdemokratisering med riktiga samtal, som man en gång man gjorde när man cyklade runt och värvade medlemmar.

Annie berörde hur det var att hantera Saabs konkurs som näringsminister. Det gäller att sätta sig ner och lyssna och ha tålamod.

Annie betonade hur viktigt det är att nå alla och tänkte då på alla äldre som inte hanterar den digitala tekniken. Här vi har vi en stor utmaning!

 

Intervju med EU-parlamentariker

Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner intervjuas. Pandemin med vaccinationerna och de mänskliga rättigheterna allt viktigare på EU-nivå. Polariseringen är tydlig. Nationalism med protektionism vanligare.  Emma tillträdde i tisdags i sitt uppdrag och har sin första arbetsuppdrag och ersätter Fredrik Federley i alla de uppdrag han hade.

All klimat och miljölagstiftning ska förhandlas om för att EU ska leva upp till Parisavtalet. EU:s hållbarhetsregler kan beröra många skogsägare, de som har mindre vattenkraftverk. EU:s taxonomi.

 

Magnus Demervall talade om opinionsläget. Demoskop ligger en procent över valresultatet, trots att partiledare varit föräldraledig. Partiet har gjort en egen opinionsundersökning. Våra starka väljargrupper är kvinnor, unga, högskoleutbildade, studenter, egenföretagare, SACO-medlemmar, landsbygdsbor och storstadsbor.

Potential att växa i gruppen kvinnor, unga, högskoleutbildade, studenter, SACO-medlemmar och storstäder. C-väljarna placerar sig i mitten eller något till höger om mitten på den politiska skalan.

Viktigast för c-väljsare är

  • Sjukvård
  • Miljö och klimat
  • Jobb och sysselsättning
  • Sveriges ekonomi
  • Skola och utbildning
  • Landsbygdens utveckling

Vi har också en potential inom området lag och ordning. Ungefär 10% av befolkningen kan tänka sig att rösta på oss. Dessa röstar idag oftast på m, s, l eller mp.

 

Sverigefilmer från Kiruna i norr till Trelleborg i söder med ett bejublat besök i Jönköping, där Lena Sumedrea berättade om Jönköpings kommun att inte exploatera jordbruksmark.

 

Årets centerbakelse utsågs. Recept finns på connect.

 

Partisekreterare Michael Arthursson sammanfattade.

 

Ett mycket lyckat event!

 

av Raymond Pettersson

Deltagarna från Värnamo kommun var: Raymond Pettersson, Maria Johansson, Mikael Karlsson, Gabrielle Davidsson, Göran Johansson och Hans-Göran Johansson